Tõendid

Pereõde vormistab:

 

E-tervisetõend mootorsõidukijuhile

 

Alates 1. aprillist 2015 muutus mootorsõiduki juhilubade taotlemisel kohustuslikuks elektroonilise e-tervisetõendi vormistamine.

Tervisekontrolli teostajad koostavad tervisetõendeid elektrooniliselt ning need liiguvad tervise infosüsteemi kaudu otse Maanteeameti infosüsteemi.

Tervisetõendi väljastamise õigus on perearstil, töötervishoiuarstil ja liiklusmeditsiini komisjonil.

Alates 1.aprillist 2015 on mootorsõidukijuhi e-tervisetõendi vormistamiseks taotlejal kohustuslik täita elektrooniline tervisedeklaratsioon.

Mootorsõidukijuhi e-tervisetõendi taotlejal tuleb eelnevalt täita elektrooniline tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis www.digilugu.ee, seejärel tervisedeklaratsioon digiallkirjastada ja minna tervisekontrolli.

Elektoonilise tervisedeklaratsiooni tegemise õpetus:

 

Perearst vormistab: